Skip to main content
Izvēlētās birkas:

Loģikas kļūdu spēle “Populists”

Šī galda spēle radīta, lai veicinātu un popularizētu kritisko domāšanu, kā arī padarītu šo kritiskās-loģiskās domāšanas apguves procesu aizraujošu. Spēles galvenais uzdevums ir likt aizdomāties, kritiski izvērtēt un uzdot jautājumus par informāciju, ar ko saskaramies ik uz soļa, lasot Facebook, skatoties Instagram vai YouTube. Spēle palīdzēs neuzķerties uz sabiedrības līderu, slavenību un citu personu izmantotiem pārliecināšanas trikiem, tā iemācīs šīs idejas analizēt un atspēkot.

Tēma: Medijpratības spēle

Autors: QUO Tu domā?

Gads: 2019

Galda spēles “Populists” metodiskais materiāls

Metodiskā materiāla saturs palīdzēs pedagogam un skolēna vecākam izprast galda spēles “Populists” būtību un uzdevumus, prasmes, ko spēle attīsta, sniegs ieskatu kritiskās un analītiskās domāšanas nozīmē ne tikai argumentācijā, bet arī ikdienas dzīvē, biznesā, valsts pārvaldē, informācijas un mediju pratībā. Metodiskajā materiālā var plašāk uzzināt par spēles teorijas un “gamification” izmantošanu pedagoģijā, par argumentāciju un kritiskās domāšanas nozīmi, par informācijas un mediju pratību, loģikas kļūdām un to veidiem.

Tēma: Populisms

Autors: QUO Tu domā?

Gads: 2019

Debašu kluba rokasgrāmata

Deviņās nodaļās apskatītas tādas tēmas kā argumentācija un atspēkošana, izklāstīti dažādi debašu formāti, apskatīti efektīvas runāšanas pamatprincipi, sniegts ieskats debašu jautājumu un atbilžu daļā, izvērtēts, kā visefektīvāk sekot debatēm un kā analizēt debatēs iesaistītās puses, kā arī pievērsta uzmanība loģikas kļūdu tēmai. Grāmatas pielikumā ir dažādas debašu aktivitātes un spēles, kas palīdzēs vienkārši un interesanti mācīt debates, kā arī ierosinātas dažādas debašu tēmas, ko izmantot mācību procesā.

Tēma: Debates un argumentācija

Autors: QUO Tu domā?

Gads: 2018