Projekts “Ceļazīmes mediju lietošanā” notiek pēc Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas un sadarbībā ar komunikācijas zinātnes doktori un medijpratības eksperti Klintu Ločmeli, kā arī Latvijas Nacionālo bibliotēku. Projekta īstenošanu finansiāli nodrošina Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde.