Skip to main content
Debašu kluba rokasgrāmata

Deviņās nodaļās apskatītas tādas tēmas kā argumentācija un atspēkošana, izklāstīti dažādi debašu formāti, apskatīti efektīvas runāšanas pamatprincipi, sniegts ieskats debašu jautājumu un atbilžu daļā, izvērtēts, kā visefektīvāk sekot debatēm un kā analizēt debatēs iesaistītās puses, kā arī pievērsta uzmanība loģikas kļūdu tēmai. Grāmatas pielikumā ir dažādas debašu aktivitātes un spēles, kas palīdzēs vienkārši un interesanti mācīt debates, kā arī ierosinātas dažādas debašu tēmas, ko izmantot mācību procesā.

Tēma: Debates un argumentācija

Autors: QUO Tu domā?

Gads: 2018