Skip to main content
26.02.2024
Mākslīgā intelekta apmācības Baltijas mediju profesionāļiem

Unlock the Power of Artificial Intelligence in Media!
How many personalized messages in how many languages can you create in one unit of time? Can you spot every manipulated image, video, text message?
The Baltic Centre for Media Excellence offers Artificial Intelligence Training for Baltic media professionals.
The training will be conducted by an expert Kamil Śliwowski, green and digital skills trainer and online course author.
When? Join us online on March 8, 15, and 22 from 10:00-12:00.

Language: The training will be conducted in English, accompanied by translation services in Latvian, Estonian, and Lithuanian.
Where? Zoom platform.
Sign Up Now to secure your spot: https://ej.uz/5tdu
For more details about the training, visit: https://ej.uz/fth4

 

Atbloķē mākslīgā intelekta spēku medijos!
Cik personalizētu ziņojumu un cik valodās varat izveidot vienā laika vienībā? Vai varat pamanīt katru manipulēto attēlu, video, īsziņu?
Baltijas Mediju izcilības centrs piedāvā Mākslīgā intelekta apmācības Baltijas mediju profesionāļiem.
Apmācības vadīs eksperts Kamils Śliwowski, zaļo un digitālo prasmju treneris un tiešsaistes kursu autors.
Kad? Pievienojieties mums tiešsaistē 8., 15. un 22. martā no 10:00-12:00.

Valoda: Apmācības notiks angļu valodā, kopā ar tulkošanas pakalpojumiem latviešu, igauņu un lietuviešu valodās.
Kur? Zoom platformā.
Reģistrējieties tūlīt, lai nodrošinātu savu vietu: https://ej.uz/5tdu
Sīkāka informācija par apmācībām: https://ej.uz/fth4