Skip to main content

Sadarbojoties vairāk nekā 30 iesaistītajām pusēm, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir izveidojusi vienotu Latvijas medijpratības platformu. Tās mērķis ir radīt ilgtspējīgu vietni Latvijā, kas kalpo par zināšanu krātuvi un informācijas datubāzi, kā arī saziņas platformu medijpratības jomā, tajā regulāri izvietojot aktuālo informāciju un materiālus, kas ir saistīti ar medijpratības sekmēšanu Latvijā. Datubāze ir izveidota sadarbībā ar plašu iesaistīto pušu loku, tajā skaitā valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, akadēmiskajām institūcijām un ekspertiem.

 

“Platformas sirds ir Latvijas medijpratības datubāze. Tajā tiek izvietoti daudzveidīgi materiāli, kas ir saistīti ar medijpratības jomu – pētījumi, grāmatas, raksti, lekcijas, semināri, konferenču ieraksti, mācību materiāli, spēles, informatīvās un sociālās kampaņas, bukleti u.c. Datubāze, arvien palielinot tās apjomu, ir plānota kā vērtīgs un ilgtspējīgs resurss medijpratības projektu īstenotājiem, ekspertiem, skolotājiem, studentiem, kā arī politikas veidotājiem un ikvienam interesentam. NEPLP ir pateicīga visām iesaistītajām pusēm, jo šo projektu ir iespējams īstenot tikai sadarbībā,” stāsta Aurēlija Ieva Druviete.

 

Medijpratība ir plašs jēdziens, kas šajā platformā tiek izprasts visplašākajā nozīmē, aptverot gan medijpratības, gan informācijpratības jēdzienus. Medijpratību raksturo daudzveidīgas kompetences – gan spēja piekļūt saturam un izmantot tehnoloģiskos rīkus, gan spēja kritiski analizēt un izvērtēt saturu, gan spēja radīt saturu. Tā ir kļuvusi par 21. gs. kompetenci, kura ir nepieciešama ikvienam iedzīvotājam, lai spētu sekmīgi orientēties mediju, informācijas un tehnoloģiju pasaulē, spētu lietot kvalitatīvu saturu un informāciju, spētu pieņemt pamatotus lēmumus gan kā pilsoņiem, gan individuāli, sekmējot dzīves kvalitāti un radot sabiedrisko labumu. Medijpratība ir kompetence, kurai ir fundamentāli svarīga nozīme demokrātiskas valsts stiprināšanā, it īpaši informatīvā kara laikā. Medijpratība ir valsts drošības jautājums.

 

Aicinām ikvienu medijpratības ekspertu vai organizāciju, kas strādā medijpratības jomā, iesaistīties projektā. Papildu informācija ir pieejama šeit.