Skip to main content
Kultūras ministrija Kultūras ministrija

Kultūras ministrija

K. Valdemāra iela 11a,
LV 1364, Rīga
LATVIJA

Tālr. +371 6 733 02 00

E-pasta adrese: pasts@km.gov.lv