Skip to main content
Latvijas Nacionālā bibliotēka Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Mūkusalas iela 3,
LV 1423, Rīga
LATVIJA

Tālr. + 371 6 780 61 00

E-pasta adrese: lnb@lnb.lv