Skip to main content
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF) Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF)

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF)

Lauvas iela 4,
LV 1019, Rīga
LATVIJA

Tālr. + 371 6 714 02 33

E-pasta adrese: szf@lu.lv