Skip to main content
Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola2030) Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola2030)

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotais projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)

Aspazijas bulvāris 24,
LV 1050, Rīga
LATVIJA

Tālr. +371 6 605 19 08

E-pasta adrese: info@skola2030.lv