Skip to main content
UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedra UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedra

Mājaslapa: https://www.szf.lu.lv/petnieciba/unesco-medijpratibas-un-informacijpratibas-katedra/

Priekšsēdētāja: Doc. Laura Ardava-Āboliņa Kontakti: laura.ardava@lu.lv

UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedra