Skip to main content
Izvēlētās birkas:

Galda spēles “Populists” metodiskais materiāls

Metodiskā materiāla saturs palīdzēs pedagogam un skolēna vecākam izprast galda spēles “Populists” būtību un uzdevumus, prasmes, ko spēle attīsta, sniegs ieskatu kritiskās un analītiskās domāšanas nozīmē ne tikai argumentācijā, bet arī ikdienas dzīvē, biznesā, valsts pārvaldē, informācijas un mediju pratībā. Metodiskajā materiālā var plašāk uzzināt par spēles teorijas un “gamification” izmantošanu pedagoģijā, par argumentāciju un kritiskās domāšanas nozīmi, par informācijas un mediju pratību, loģikas kļūdām un to veidiem.

Tēma: Populisms

Autors: QUO Tu domā?

Gads: 2019

«CAPS UN CIET jeb Vilks manipulators» – grāmata bērniem medijpratības apgūšanā

Medijpratības grāmata bērniem “CAPS UN CIET jeb Vilks manipulators”, ir sarakstījusi Dr. sc. comm. Solvita Denisa-Liepniece, savukārt ilustrējusi – Marina Heniņa.

Grāmata veidota kā izglītojošs un izklaidējošs stāsts, kas bērniem vecumā no 9 līdz 11 gadiem palīdzēs saprast, kā veidojas informatīvā vide, un mācīties kritiski izvērtēt redzēto vai dzirdēto, tostarp, internetā atrastos apgalvojumus tādās lapās, kas nav uzticami mediji, paturot prātā, ka ne viss ir tāds, kā tas izskatās.

Grāmata izdota ar Kultūras ministrijas un Vidzemes Augstskolas atbalstu.

Video ir tapis pēc grāmatas „CAPS un CIET jeb Vilks manipulators” motīviem. 11 minūtes ilgajā video apmēram 9 līdz 11 gadus veciem bērniem izstāstīta aina no Vilka dzīves, viņam sagrozot ierakstu Vikipēdijā un citā veidā manipulējot ar informāciju. Video mērķis ir izglītojoša un izklaidējoša stāsta veidā bērniem palīdzēt apzināties riskus informatīvajā vidē un mācīties kritiski izvērtēt redzēto vai dzirdēto.

Tēma: Bērniem

Autors: Solvita Denisa-Liepniece, Marina Heniņa

Gads: 2019

Debašu kluba rokasgrāmata

Deviņās nodaļās apskatītas tādas tēmas kā argumentācija un atspēkošana, izklāstīti dažādi debašu formāti, apskatīti efektīvas runāšanas pamatprincipi, sniegts ieskats debašu jautājumu un atbilžu daļā, izvērtēts, kā visefektīvāk sekot debatēm un kā analizēt debatēs iesaistītās puses, kā arī pievērsta uzmanība loģikas kļūdu tēmai. Grāmatas pielikumā ir dažādas debašu aktivitātes un spēles, kas palīdzēs vienkārši un interesanti mācīt debates, kā arī ierosinātas dažādas debašu tēmas, ko izmantot mācību procesā.

Tēma: Debates un argumentācija

Autors: QUO Tu domā?

Gads: 2018

Izdevums “Ceļojums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās”

Izdevums “Ceļojums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās” veidots kā metodiskais materiāls bibliotekāriem, skolotājiem, vecākiem un visiem tiem, kuri ir ieinteresēti ar grāmatas starpniecību attīstīt un pilnveidot kritiskās domāšanas, satura izvērtēšanas, atstāstīšanas un jautāšanas prasmes.

Izdevuma pirmajā daļā raksturota medijpratība, apskatītas bilžu grāmatu, skaļās lasīšanas un atstāstīšanas metodikas izmantošanas iespējas medijpratības nodarbībām ar pirmsskolas, sākumskolas vai pamatskolas vecuma bērniem. Otrajā daļā doti sešu nodarbību scenāriju piemēri, sākot no grāmatas sastāvdaļu iepazīšanas un beidzot ar faktu atšķiršanu no viedokļiem. Pielikumos apkopotas shēmas un attēli, kas praktiski izmantojami nodarbībās.

Izdevums tapis ar Kultūras ministrijas, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes un LNB atbalstu.

Tēma: Bērniem

Autors: Aiga Grēniņa, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Gads: 2017