2021. gada 27. janvārī notika profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas cikla “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats” pirmais pasākums, kas bija veltīts medijpratībai.