Skip to main content
Izvēlētās birkas:

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju medijpratību un mediju satura lietošanas paradumiem

Sabiedrības aptauja un dziļās intervijas ar mediju ekspertiem. Pētījums ir tapis sadarbībā starp NEPL padomi un Latvijas faktiem.

Tēma: Medijpratība

Autors: NEPLP

Gads: 2021

«Pilna doma» mācību materiāli

Projektā “Pilna doma” ir tapuši daudzi materiāli, kurus var izmantot, runājot ar skolēniem par mediju pratību un kritisku domāšanu. Lai palīdzētu veidot šādas stundas, skolotājiem ir pieejams arī mediju pratības nodarbības plāns un arī darba uzdevums.

Tēma: Mācību materiāli

Autors: Baltijas Mediju izcilības centrs

Gads: 2021

Report “Media Literacy Sector Mapping in Georgia, Latvia, Moldova and Ukraine”

In 2021 the BCME in cooperation with Media Development Foundation (Georgia), Independent Journalism Centre (Moldova) and with the Ukrainian Media and Communication Institute (Ukraine) carried out research project entitled “Media Literacy Sector Mapping in Georgia, Latvia, Moldova and Ukraine”.

The four country reports and the General Overview and Recommendations paper (which is based on country repots) are focusing on actors, audiences and activities. Given the dynamics of developing the media literacy sphere, the research team focused on a set of country specific recom­mendations in the following dimensions: cross-sectoral cooperation and networking; evaluation of media literacy activities; sustainability and funding; media involvement.

This publication was produced with the financial support of the Black Sea Trust, a Project of the German Marshall Fund of the United States; the British Foreign, Commonwealth and Development Office; the Ministry of Foreign Affairs of Latvia and the European Union. Its contents are the sole responsibility of the BCME and do not necessarily reflect the views of the supporting institutions or their partners.

Tēma: Algoritmi

Autors: Baltijas Mediju izcilības centrs

Gads: 2021

Ceļazīmes mediju lietošanā: Medijpratības rokasgrāmata bibliotekāriem

Projekta “Ceļazīmes mediju lietošanā” ietvaros ir sagatavota medijpratības rokasgrāmata bibliotekāriem par tematiem, kurus bibliotekāri ir atzīmējuši kā attiecināmus uz ikdienas darbu, atbildot uz klientu jautājumiem vai palīdzot viņiem datora lietošanā.

Rokasgrāmatā ir sniegts ieskats mediju psiholoģijā un dažādos kognitīvajos aizspriedumos, kas var ietekmēt informācijas uztveri. Aplūkots, ko nozīmē informācijas trauksmes jēdziens. Pievērsta uzmanība krāpniecības mēģinājumiem internetā un viltus izlozēm, apskatot arī dažus nesenākos piemērus, lai palīdzētu cilvēkiem no tiem veiksmīgāk izvairīties.

Rokasgrāmatā iekļauts arī bibliotekāru aptaujas atbilžu apkopojums par viņu pieredzi un labo praksi medijpratības veicināšanā ikdienas darbā un īpaši organizētos pasākumos. Iedvesmu pasākumu rīkošanai piedāvā trīs oriģinālscenāriji (tostarp, spēles) medijpratības aktivitāšu organizēšanai bibliotēkā. Tās pielāgotas īstenošanai arī attālināti – ar video platformu un tiešsaistes rīku starpniecību. Rokasgrāmatu noslēdz projekta “Ceļazīmes mediju lietošanā” ietvaros radīto medijpratībā izglītojošo informācijas avotu saraksts un apkopojums ar pēdējā gada laikā pieņemtajiem Eiropas Savienības politikas dokumentiem medijpratības pasākumu un pētniecības atbalstam un informācijas resursiem.

Rokasgrāmata ir noderīga ne tikai bibliotekāriem, bet arī pārējiem medijpratības mentoriem (pedagogiem, pašvaldību darbiniekiem, tostarp, jaunatnes lietu speciālistiem) un citiem interesentiem, kuri vēlas viegli saprotamā veidā iepazīt medijpratības tematu un praktiski izmantot rokasgrāmatā piedāvātos nodarbību scenārijus šīs prasmes attīstībai.

Projekts “Ceļazīmes mediju lietošanā” notiek pēc Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas un sadarbībā ar komunikācijas zinātnes doktori un medijpratības eksperti Klintu Ločmeli, kā arī Latvijas Nacionālo bibliotēku. Projekta īstenošanu finansiāli nodrošina Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde.

Tēma: Bibliotēkas

Autors: Klinta Ločmele

Gads: 2021

IREX medijpratības trenera rokasgrāmata

Trenera rokasgrāmatā iekļati mācību stundu plāni, kas piemēroti gan formālās, gan neformālās izglītības videi. Tajā atrodamas instrukcijas un uzdevumi, kas palīdzēs skolēniem atpazīt, kā un kāpēc tiek radīts manipulatīvs saturs, un iegūt prasmes, lai atpazītu puspatiesības, manipulatīvus virsrakstus, naida runu un viltojumus. Šie jautājumi ir īpaši būtiski, lai sagatavotu gudrus pilsoņus, kas spēj pārvarēt krīzes un pieņemt prātīgus lēmumus.

Nodarbībās aplūkotie temati:

Informācijas vide un tās iezīmes: dažādas platformas un satura veidi, atšķirības starp faktiem un viedokļiem, profesionālas žurnālistikas iezīmes un vēl vairāk.

Nepatiesa informācija un manipulācija: kāpēc ievainojami ir pilnīgi visi, kā ievērot un atspēkot nepatiesu informāciju.

Cīņa pret nepatiesu informāciju: praktiski pielietojamu prasmju attīstīšana, kas palīdzēs atpazīt manipulāciju, izvērtēt informācijas avotu uzticamību un izvēlēties kvalitatīvas ziņas.

Tēma: Mediji, informācijas pārbaude

Autors: IREX

Gads: 2021

Tiešsaistes seminārs “Jauniešu aktivitāšu popularizēšana digitālajā vidē”

Vebināru “jauniešu akrtivitāšu popularizēšana digitālajā vidē” vada Kristine Tjarve, izglītības zinātņu maģistre, komunikācijas nozares praktiķe ar vairāk nekā 16 gadu pieredzi dažādās nozarēs, uzņēmuma “C SMART” vadītāja

Tēma: Sociālie mediji

Autors: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Gads: 2021

Tiešsaistes seminārs “Digitālie sadarbības rīki: pieredzes stāsti”

Tiešsaistes seminārs “Digitālie sadarbības rīki: pieredzes stāsti”. Ar pieredzes stāstiem dalās Ineta Lielkalne, Anželika Marija Zuba un Anna Beļska.

Tēma: Sociālie mediji

Autors: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Gads: 2021

Vebinārs “Informācijas meklēšana tiešsaistē un avotu uzticamība”

Vebinārs “Informācijas meklēšana tiešsaistē un avotu uzticamība”. Vada: Nika Aleksejeva.

Tēma: Algoritmi

Autors: eTwinning Latvia

Gads: 2021

Vebinārs “Informācijas burbuļi”

Vebinārs “Informācijas burbuļi”. Vada: Nika Aleksejeva

Tēma: Sociālie mediji

Autors: eTwinning Latvia

Gads: 2021

Vebinārs “Domāšanas kļūdas, kas mums katram traucē būt racionāliem”

Vebinārs “Domāšanas kļūdas, kas mums katram traucē būt racionāliem”. Vada: Mārtiņš Hiršs

Tēma: Dezinformācija

Autors: eTwinning Latvia

Gads: 2021

Vebinārs “Digitālais nospiedums”

Vebinārs “Digitālais nospiedums”. Vada: Klinta Ločmele

Tēma: Sociālie mediji

Autors: eTwinning Latvia

Gads: 2021

Vebinārs “Pusaudžu emocijas tiešsaistes vidē”

Vebinārs “Pusaudžu emocijas tiešsaistes vidē”. Vada: Nils Konstantinovs.

Tēma: Sociālie mediji

Autors: eTwinning Latvia

Gads: 2021

Vebinārs “Medijpratība manā skolā – pieredzes stāsti”

Vebinārs “Medijpratība manā skolā – pieredzes stāsti”. “Kritiskā domāšana – domāšanas darbību apgūšana un attīstīšana dažādos vecumposmos, dažādos mācību priekšmetos” – Ineta Lielkalne (Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola). “Viltus ziņas – eTwinning starptautiskā projekta “Münchhausen’s new dresses” pieredze” – Inese Ābola (Saulkrastu vidusskola). “eDrošības noteikumi skolā – Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas pieredze eDrošības noteikumu ieviešanā un īstenošanā” – Sandra Trošina (Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola). “Netiķete un interneta drošība pirmsskolā – Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” pieredze” – Ilze Veidmane (Jūrmalas PII “Zvaniņš”).

Tēma: Dezinformācija

Autors: eTwinning Latvia

Gads: 2021

eTwinning konference 2021: “Kā orientēties mūsdienu informatīvajā telpā?”

Nodarbības/ lekcijas videoieraksts no eTwinning konferences 2021: “Kā orientēties mūsdienu informatīvajā telpā? (Nika Aleksejeva).

Tēma: Sociālie mediji

Autors: eTwinning Latvia

Gads: 2021

GoViral medijpratības spēle

2021. gada oktobrī latviešu valodā tika tulkota, pielāgota un popularizēta tiešsaistes spēle GoViral, kas tapusi ar Kembridžas universitātes un Apvienotās Karalistes valdības atbalstu. Tās mērķis ir sekmēt mērķauditorijas (primāri – jauniešu no 15 gadiem un iedzīvotāju līdz 40 gadiem) izturētspēju pret Covid-19 dezinformāciju, balstoties uz priekšatspēkošanas teorijas pētījumiem.

Spēlējot spēli, ir iespējams izprast dezinformācijas veidošanas taktikas, savukārt plaši akadēmiskie pētījumi par “vakcīnas pret dezinformāciju” teoriju ir pierādījuši, ka cilvēku iepazīstināšana ar metodēm, ko izmanto viltus ziņu izplatīšanai sociālajos medijos, palielina to spēju identificēt un turpmāk ignorēt nepatiesu informāciju.

Vairāk par inokulāciju un šīs metodes efektivitāti izlasāms šeit.

Tēma: Medijpratības spēle

Autors: Valsts kanceleja

Gads: 2021

Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats. Medijpratība.

Lai iepazīstinātu nozares speciālistus ar profesionālajām publikācijām un pieredzi, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs organizēja jaunu profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas pasākumu ciklu “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats”. Katrs no cikla pasākumiem veltīts kādai konkrētai tēmai un notika tiešsaistē katra mēneša pēdējā trešdienā.

2021. gada 27. janvārī notika profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas cikla “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats” pirmais pasākums, kas bija veltīts medijpratībai.

Tēma: Bibliotēkas

Autors: Latvijas Nacionālā bibliotēka

Gads: 2021

Vebinārs “Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī veselības un drošības jautājums”

2021. gada 4. novembrī tiešsaistē, platformā “Zoom”, notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra ar Kultūras ministrijas atbalstu rīkots medijpratības vebinārs “Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī veselības un drošības jautājums”. Tā mērķis – informēt bibliotekārus par medijpratības nozīmīgumu laikā, kad visapkārt valda viedokļu sadrumstalotība, aicināt ieklausīties profesionāļu viedokļos par vakcinēšanos un iedrošināt bibliotekārus uzrunāt kopienu pieņemt pārdomātus un ticamā un pārbaudītā informācijā balstītus lēmumus, neļaujoties dezinformācijai un manipulācijai.

Tēma: Bibliotēkas; Veselība

Autors: Latvijas Nacionālā bibliotēka

Gads: 2021